Træning og Aktiviteter

træning i træningssal c i Sundhedshuset Ballerup

Du kan have brug for genoptræning, hvis

  • du har været indlagt på hospitalet og i den forbindelse har fået en genoptræningsplan af lægen. I dette tilfælde bliver genoptræningsplanen automatisk sendt til Træning og Aktivitet
  • du har været syg uden at have været indlagt, men har fået sværere ved at klare dagligdagsopgaver. I dette tilfælde skal du kontakte Visitationen
  • du oplever ændringer i dit funktionsniveau, og som har svært ved klare dine daglige gøremål. Dette tilbud kaldes vedligeholdende træning

Hvis du har været indlagt på et hospital, har du efter loven ret til genoptræning, hvis lægen vurderer, at der er et behov for dette.

Uanset hvilket af de tre tilbud, du har brug for, vil vi sammen med dig udarbejde en plan for dit genoptræningsforløb.

Genoptræning eller træning efter sygdomsforløb uden hospitalsindlæggelse

Du kan ansøge om genoptræning, hvis du har du væsentlige problemer med at klare dine daglige gøremål forårsaget af sygdom eller ulykke, hvor du ikke har været omkring hospitalet.

Du kan ansøge om genoptræning via dette ansøgningsskema. Herefter vil du blive kontaktet af Visitationen i Ballerup kommune. 

Genoptræning efter sygdomsforløb med hospitalsindlæggelse

Du kan få genoptræning efter udskrivelse fra hospitalet.

Det er lægen på hospitalet, som vurderer, om du har brug for genoptræning.

Hospitalet skriver en individuel genoptræningsplan til dig, og sender din genoptræningsplan til Ballerup Kommune.

Herefter kontakter kommunen dig.