Aktivitets- og aflastningstilbud

Herunder kan du læse om det samlede tilbud om aktiviteter og aflastning på plejecenter Sønderhaven.

Det samlede tilbud dækker over 

 • aktiviteter og aflastning nogle timer i hverdagene
 • aktiviteter og aflastning døgnet rundt i en kortere periode

Du søger om de to tilbud på samme måde.
Se nedenfor, hvordan du ansøger.

Søg om aktivitets- og aflastningstilbuddet

Når du skal ansøge om en plads, enten i hverdagstimerne eller på døgnopholdet, skal du kontakte Visitationen.

Sammen med en visitator finder vi ud af, hvad dit behov og ressourcer er
 

Det foregår ved, at visitatoren sammen med dig aftaler et tidspunkt for en telefonsamtale eller et hjemmebesøg 
 

På baggrund af samtalen vurderer visitatoren, om opholdet kan bevilges, eller om der kan være andre tilbud, som passer bedre til dig.  

Når du har ansøgt

 • Ballerup Kommune sender afgørelsen til dig i din e-boks
 • Hvis du er fritaget for digital post, modtager du afgørelsen i almindelig post
 • Hvis du ønsker, at din afgørelse skal sendes til en pårørende eller andre, skal kommunen have din accept af dette, samt bruge oplysninger om personens cpr-nummer
 • Alle oplysninger med personfølsomme data skal du dele med os i en sikker besked.

Målgruppe

Aktiviteter og aflastning i hverdagene

 • Tilbuddet er for borgere, der har et fysisk, psykisk og/eller socialt funktionstab. Dette betyder, at du ikke er i stand til at gøre det samme som før. Derudover er tilbuddet for dig, som:
  • Har glæde af at deltage i aktiviteter sammen med andre uden for hjemmet et antal timer om ugen og/eller
  • Har pårørende der har behov for aflastning nogle timer på hverdage
  • Ikke kan benytte et uvisiteret tilbud.

Aktivitets- og aflastning på døgnophold

Opholdet er for borgere:

 • Hvis pårørende har behov for aflastning i en periode, hvor aflastning i et antal timer i hverdagene ikke er tilstrækkeligt
 • Der ikke kan være alene hjemme, fordi de ikke kan tilkalde hjælp, eller fordi de har brug for øjeblikkelig hjælp.

Inden Visitationen i Ballerup Kommune bevilger ophold, bliver det vurderet, om der er andre tilbud, der bedre kan dække dit behov. Det kan fx være, at der kommer medarbejdere i hjemmet, så pårørende kan blive aflastet.

Aktiviteter og aflastning i hverdagene

 • I tilbuddet er der forskellige aktiviteter
   
 • Aktiviteter kan bl.a. være fysiske aktiviteter både udendørs og indendørs, kreative aktiviteter og udflugter
   
 • Der vil være mulighed for at hvile sig efter behov i løbet af dagen. Aktiviteterne planlægges i samarbejde med brugerne med udgangspunkt i de aktuelle ønsker, behov og muligheder
   
 • Aktiviteterne tilrettelægges sammen med dig på en sådan måde, at du får den nødvendige støtte. Der arbejdes med den rehabiliterende tilgang. Det betyder, at der tages udgangspunkt i den enkeltes muligheder og ønsker, således at du understøttes i at være længst muligt aktiv i eget liv
   
 • Vi lægger vægt på at aktiviteterne har et livsbekræftende miljø, der understøtter den enkeltes identitet og fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau
   
 • Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg fra starten, og at du får mulighed for at danne nogle tillidsfulde relationer
   
 • Der vil altid være medarbejdere til stede i aktiviteterne
   
 • Der er mulighed for fælles gratis kørsel i handicapvenlig bus mellem dit hjem og aktivitetstilbuddet, og du kan medbringe dine hjælpemidler (fx rollator, kørestol mm)
   
 • Du skal betale for dine måltider, og der kan forekomme udgifter til materialer og udflugter
   
 • Ring på 4477 1967, hvis du vil vide mere om aktiviteter og aflastning i hverdagene. 

Aktiviteter og aflastning på døgnophold

 • Der er otte døgnpladser på plejecenter Sønderhaven. Der er enestuer og en fælles opholdsstue. Døgnpladserne ligger i stueetagen i tilknytning til de lokaler, hvor borgere som benytter aktivitets- og aflastningstilbuddet i hverdagene hører til
   
 • Personalet på døgnpladserne tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Sammen med dig vil personalet vurdere hvilke aktiviteter, der er relevante. I det omfang, som det er muligt, vil du indgå i aktiviteter sammen med de borgere, som er i aktivitets- og aflastningstilbuddet på hverdage
   
 • Er du bevilliget træning i forbindelse med døgnopholdet, bliver dit træningsbehov vurderet af en terapeut, som sammen med dig sætter mål og lægger en plan for din træning
   
 • Du skal selv sørge for transport til og fra opholdet
 • Prisen for opholdet er 137,90 kr. i døgnet, og dækker forplejning, rengøring, vask og linnedservice
   
 • Du kan max være på døgnophold 14 dage i træk. De konkrete dage får du at vide, når du får bevilget et døgnophold
   
 • Ring på 4477 1632, hvis du vil vide mere om døgnophold.